SuperKRAK-UZ

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Krakowska Szkoła Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

SuperKRAK-UZ

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień ogłasza nabór

do szkoły superwizorów aplikantów

 

AKREDYTACJA

SuperKRAK-UZ jest szkoleniem w zakresie nabywania i rozwijania umiejętności prowadzenia superwizji dedykowanym osobom zajmującym się psychoterapią osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Szkolenie uzyskało akredytację Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień - uchwała RSPU nr1/2018 z dnia 16.08.2018.

KADRA

To doświadczeni superwizorzy z wieloletnią praktyką pracy superwizyjnej zarówno indywidualnej jak i grupowej w obszarze psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin, zespołów i w zespołach w lecznictwie uzależnień w Polsce

ADRESACI

- aplikanci RSPU,

- osoby, które zamierzają ubiegają się o certyfikat superwizora psychoterapii uzależnień i uzyskają status aplikanta (uchwała RSPU nr 9/2013) potwierdzony stosownym zaświadczeniem (uchwała nr 10/2013)

ZAKRES

115 godzin szkolenia teoretyczno - warsztatowego, a w tym: 85 zajęć seminaryjno-warsztatowych oraz 35 superwizji superwizji

MIEJSCE

Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40

 

Zapraszam w imieniu Zespołu merytorycznego

Agnieszka Litwa-Janowska

Kierownik szkoły

 

Tel: 507 724 595


Informacje i kontakt:

 

krakuz@kstu.pl

 

www.kstu.pl

 

biuro szkoły tel. 796-101-616