Konferencje

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

13 maj 2013 r., Kraków

Regionalna Konferencja

"Nowe nałogi-stare problemy:

Jak zapobiegać uzależnieniu od hazardu i Internetu?"

 

Konferencja odbyła się 13-go maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie ul.Racławicka 56 w Sali sesyjnej nr 702 , piętro VII.
Konferencja była adresowana do przedstawicieli oświaty m.in. do dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, psychologów i pedagogów województwa małopolskiego oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i profilaktykę. 
Główne założenia konferencji dotyczyły działań profilaktycznych na terenie województwa małopolskiego w dziedzinie uzależnień behawioralnych. Temat konferencji obejmował m.in. epidemiologię uzależnień behawioralnych w Polsce 
i województwie oraz aktualną bazę placówek zajmujących się pomocą i leczeniem osób z uzależnieniami behawioralnymi. Część wykładowa dotyczyła podstawowych terminów i zagadnień związanych z uzależnieniem od gier hazardowych i od Internetu, specyfiki leczenia i metod interwencji. Konferencja umożliwi podjęcie dyskusji nad w/w zagadnieniami w województwie i szukaniu skutecznych form współpracy oraz zapobiegania nowym nałogom.
Zaproszeni wykładowcy byli specjalistami mającymi zarówno doświadczenie w prowadzeniu pracy terapeutycznej, jak również w prowadzeniu szkoleń z tematyki uzależnień behawioralnych.
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień pozyskało środki na zorganizowanie konferencji z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, oraz współpracowało z panią Małgorzatą Nowobilską-Stanios – Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii w zakresie organizacji konferencji.

Zobacz Galerię Projektu»