O nas

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień jest organizacją pozarządową realizującą cele statutowe w oparciu o obowiazujące w Polsce regulacje prawne. Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 10 maja 2001 w rejestrze stowarzyszeń oraz rejestrze przedsiębiorców. Statut określa sposób reprezentacji w następujący sposób: do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiazań majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo.

 

NIP: 679 26 79 067

Regon: 356297553

KRS: 0000011772

Nr konta bankowego: 22194010763085194800110000

 

KSTU prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień.