Szkoła KRAK-UZ

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Krakowska Szkoła Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ

-Ostatnia możliwość uzyskania statusu w PARPA

-Gwarancja dotychczasowego, stabilnego trybu przejścia przez proces nadawania uprawnień zawodowych przez PARPA

-7 letni czas na ukończenie wszystkich etapów szkolenia i zdanie egzaminu.
 


Tym co wyróżnia nasze szkolenie jest m.in.:
- weekendowy tryb zajęć - co daje możliwość nieprzerwanej, systematycznej pracy z prowadzonymi w trakcie szkolenia pacjentami (udział w szkoleniu nie zakłóca procesu leczenia pacjentów),
- czas trwania szkolenia: 20 miesięcy - umożliwia omawianie procesów diagnozy i terapii osób uzależnionych i współuzależnionych w ramach ich pogłębionego leczenia.

Krakowska Szkoła Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ

 

- posiadamy akredytację PARPA na prowadzenie I etapu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień,

- koncepcję szkoły zbudowaliśmy w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie konferencyjno-szkoleniowe,

- prezentujemy spójne, wypracowane w praktyce naszej pracy podejście integrujące paradygmaty: behawioralno-poznawczy, systemowy i egzystencjalny,

- akcentujemy psychodynamiczne rozumienie pacjentów i znaczenie więzi w relacji terapeutycznej.

KRAK- UZ to całościowy, zintegrowany program nowoczesnej psychoterapii uzależnień,  w ramach którego proponujemy nabywanie doświadczenia w diagnozowaniu i prowadzeniu psychoterapii osób uzależnionych zarówno od substancji jak i behawioralnie. Uczymy podstaw psychoterapii członków rodzin: osób współuzależnionych oraz z syndromem DDA.

 

Uczymy także podstaw Dialogu Motywującego. W pracy z opiekunami pożytkujemy się metodą psychodramy.

W kadrze pracuje doświadczony zespół superwizorów, specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, seksuolog i psychiatra.

Program obejmuje 676 godzin szkoleniowych w ramach 26 zjazdów: dwa pięciodniowe treningi oraz zjazdy w trybie weekendowym

 

Uwaga!

- KSTU wspiera kandydatów w uzyskaniu dostępu do wolontariatu.

- Absolwentom zapewniamy możliwość realizacji dalszych etapów szkolenia do certyfikatu: superwizji szkoleniowej u superwizorów prowadzących szkołę i stażu klinicznego w naszych ośrodkach, co gwarantuje spójność kształcenia.

Umożliwiamy też udział w szkoleniach specjalistycznych poszerzających bazowe umiejętności nabywane w szkole.

 

Kontakt:

krakuz@kstu.pl

www.kstu.pl

Biuro Szkoły tel. 796-101-616

Kierownik szkoły tel.: 507-724-595

W imieniu Zespołu KRAK-UZ

zapraszam serdecznie

Agnieszka Litwa-Janowska

Kierownik szkoły