KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

1. IV ZJAZD SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Drodzy Superwizorzy,

W ważnym dla nas wszystkich okresie zmian w służbie zdrowia zapraszamy na czwarty doroczny zjazd superwizorów oraz aplikantów psychoterapii uzależnień zrzeszonych wokół Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień .

Planujemy obszerną relację z naszej działalności na rzecz postulatów środowiska zawodowego oraz wspólną dyskusję nad kierunkami i dalszymi możliwościami realnego wpływu  na merytoryczne, organizacyjne i finansowe ramy lecznictwa uzależnień.

Część merytoryczna obejmie dwa interesujące wystąpienia dotyczące superwizji grupy. Szczegóły zawiera załączony osobno program zjazdu.

Zjazd odbędzie się 3.12.2016 r. w Warszawie w Hotelu Portos  ul. Mangalia 3a 

Zapisy przyjmujemy poprzez elektroniczną rejestrację.

Koszt udziału wynosi 150 zł.

Wpłaty prosimy uiszczać przelewem na konto RSPU: Credit Agricole, nr rachunku: 21 1940 1076 3085 1948 0013 0000 do dnia 19 listopada 2016 (potrzebujemy znać ilość uczestników ze względu na wynajem i cattering)

 

Szczególnie w tym czasie liczymy na Waszą obecność i wspólną rozmowę.

 

W imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

serdecznie zapraszam

Agnieszka Litwa-Janowska

Przewodnicząca RSPU

FORMULARZ REJESTRACYJNY»

 PROGRAM ZJAZDU


2. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień serdecznie zaprasza terapeutów uzależnień, psychoterapeutów i lekarzy  do udziału w szkoleniu:

SEKSUALNOŚĆ PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH I TERAPIA UZALEŻNIENIA OD SEKSU W ŚWIETLE WIELOCZYNNIKOWEJ KONCEPCJI PATOLOGICZNEJ HIPERSEKSUALNOŚCI

 

Program zawierać będzie 16 godzin wykładów i 44 godzin warsztatów z problematyki zaburzeń seksualnych pacjentów uzależnionych oraz diagnozy i terapii uzależnienia od seksu w systemie sześciu dziesięciogodzinnych zajęć szkoleniowych.

Termin szkolenia: 25-27.XI.2016 oraz 9-11.XII.2016

Koszt: 350 zł

Prowadzący:

Miejsce szkoleń:

Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40 - Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Ośrodek Psychoterapii DDA  

O zakwalifikowaniu do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie kryteriów udziału(grupa odbiorców).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 FORMULARZ REJESTRACYJNY> 

UWAGA-ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ

Kontakt telefoniczny – w przypadku pytań:

Agnieszka Litwa-Janowska  - Kierownik Projektu

Lilla Barańska tel. 505 163 624 - Biuro Projektu  KSTU

                    KBPN       MZ

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia