Projekty

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Bezpłatny TRENING UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH - edycja PAŹDZIERNIK 2019

Zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału

w Treningu Umiejętności Rodzicielskich, będącym cyklem

4 bezpłatnych spotkań w weekendy października 2019 (godz. 10 - 14).

 

Warunkiem wzięcia udziału w Treningu jest zameldowanie w Krakowie

oraz wcześniejsze odbycie konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym KSTU,

w Krakowie, ul. Wójtowska 3, p. 31

(na konsultację potrzebna jest rejestracja w godz. 8 - 15, tel. 792 430 240)

- szczegóły w ulotce

TRENING UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH

Bezpłatny PUNKT KONSULTACYJNY dla dzieci i młodzieży

 PLAKAT PUNKTU KONSULTACYJNEGO

W poszukiwaniu dobrej więzi -zajęcia edukacyjno-warsztatowe

W POSZUKIWANIU DOBREJ WIĘZI

edukacyjne zajęcia seminaryjno- warsztatowe  dla osób z syndromem DDA

 

Zapraszamy osoby dorosłe, które dorastały w rodzinie z problemem alkoholowym i są mieszkańcami Krakowa do udziału w zajęciach grupy maratonowej o charakterze wyjazdowym.

Cel: zmiana w obszarze relacji z innymi ludźmi, a w tym poprawa osobistego funkcjonowania w związkach.

Czas realizacji:

Grupa A

 

I wyjazd 17-22.06.2019

II wyjazd  4-9.07.2019

III wyjazd 13-18.07.2019

 

Grupa B

 

I wyjazd 13-18.10 .2019

II wyjazd 17-22.11.2019

III wyjazd 5-10.12.2019

 

Grupa C

 

I wyjazd 21-26.10.2019

II wyjazd 12-17.11.2019

III wyjazd10-15.12.2019

 

 

Miejsce realizacji: Bukowina Tatrzańska

Koszt: 717 zł (płatne w ratach), dojazd we własnym zakresie.

Warunki wstępne:

- zgłoszenie się na konsultację z terapeutą w OP DDA,

- zdiagnozowany syndrom DDA,

- posiadanie aktualnego zameldowania w Krakowie

Spotkania konsultacyjne odbywają się w Ośrodku Psychoterapii DDA, Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40

Terminy konsultacji prosimy ustalać  telefonicznie nr 12 359 30 18.

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa

 logoKr

W stronę zdrowienia – poprawa warunków leczenia uzależnień w Ośrodku Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień

3.10- 14.12.2018 r.

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO  WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
W DZIEDZINIE ROZWOJU OŚRODKOW LECZENIA  UZALEŻNIEŃ 2018 R.

W stronę zdrowienia – poprawa warunków leczenia uzależnień w Ośrodku Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego

um

PRAKTYKA POMAGANIA PACJENTOM Z NAŁOGAMI BEHAWIORALNYMI -szkolenie i superwizja dla terapeutów uzależnień.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu PRAKTYKA POMAGANIA
innowacyjnym, spójnym i kompleksowym:

- szkolenie obejmuje trzy formy zajęć: wykłady, warsztaty i superwizję grupową.

- tematyka dotyczy różnych zachowań nałogowych: hazard, komputer i seks.

- treści odnoszą się do najnowszych teorii i badań naukowych

- praca opiera się na konkretnych przypadkach pacjentów

 

Czytaj więcej »

Nakręceni na offline – filmowe warsztaty profilaktyczne dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej zagrożonej nadużywaniem komputera i internetu

VII.2017-XII.2017

Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu. Realizacja działań służących podniesieniu poziomu wiedzy społeczeństwa i zwiększeniu świadomości ryzyka związanego z uzależnieniami behawioralnymi, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wzmacnianie czynników chroniących i ograniczanie czynników ryzyka.

Zapraszamy do oglądnięcia filmów zrealizowanych w ramch projektu:

FILMY>>

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

„Nie tylko hazard” – zajęcia wykładowo-warsztatowe dla studentów uczelni krakowskich

VII.2016-XII.2017

Projekt dotyczy przeprowadzenia zajęć wykładowo-warsztatowych dla studentów Akademii Ignatianum z tematyki uzależnień behawioralnych z koncentracją na skutecznych metodach profilaktyki, w ramach programu kształcenia w wymiarze

Czytaj więcej »

Wróg czy przyjaciel - bezpieczne korzystanie z komputera i internetu"

1.08.-31.12.2016 KSTU oraz PPP nr 3 w Krakowie

Realizacja działań profilaktyczno-edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.

Czytaj więcej »

"Seksualność pacjentów uzależnionych i terapia uzależnienia od seksu ..."

25-27.XI.2016 oraz 9-11.XII.2016

Program zawierać będzie 16 godzin wykładów i 44 godzin warsztatów z problematyki zaburzeń seksualnych pacjentów uzależnionych oraz diagnozy i terapii uzależnienia od seksu w systemie sześciu dziesięciogodzinnych zajęć szkoleniowych.

Koszt: 350 zł

Miejsce szkoleń:

Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40 - Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Ośrodek Psychoterapii DDA  

O zakwalifikowaniu do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie kryteriów udziału(grupa odbiorców).

ZAPISY I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKŁADCE <SZKOLENIA>


Czytaj więcej »

WARSZTATY KLINICZNE DLA TERAPEUTÓW "Terapia hiperseksualności - pokonywanie trudności w procesie leczenia"

28-29.XI.2015r.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zaprasza 28-29 listopada 2015 r. 
na 20-sto godzinne warsztaty kliniczne dla terapeutów 
pracujących z pacjentami uzależnionymi od seksu – 
pt „Terapia hiperseksualności - pokonywanie trudności w procesie leczenia”.

Czytaj więcej »

Szkolenie dla terapeutów "SEKSUALNOŚĆ PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH I TERAPIA UZALEŻNIENIA OD SEKSU"

11-13.IX.2015 oraz 2-4.X.2015

Program zawierać będzie 16 godzin wykładów i 44 godzin warsztatów z problematyki zaburzeń seksualnych pacjentów uzależnionych oraz diagnozy i terapii uzależnienia od seksu w systemie sześciu dziesięciogodzinnych zajęć szkoleniowych.

Czytaj więcej »

Wróg czy przyjaciel? - bezpieczne korzystanie z Internetu i komputera.

03.08-31.12.2015r.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3 we współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Terapeutów Uzależnień realizuje projekt profilaktyczny współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Czytaj więcej »

„Dzieci w sieci” – program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów szkoły podstawowej dotyczący zachowań ryzykownych w Internecie

01.03.2015 – 31.12.2015

Realizacja działań profilaktyczno-edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Czytaj więcej »

Seksualność pacjentów uzależnionych i terapia uzależnienia od seksu.

kwiecień-listopad 2014

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień serdecznie zaprasza terapeutów uzależnień, psychoterapeutów i lekarzy  do udziału w szkoleniu:

SEKSUALNOŚĆ PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH  I TERAPIA UZALEŻNIENIA OD SEKSU 

 1. MODUŁ I  Szkolenie całościowe:

SEKSUALNOŚĆ PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH. DIAGNOZA I TERAPIA OSÓB UZALEŻNIENIA OD SEKSU

Program zawierać będzie 16 godzin wykładów i 44 godzin warsztatów z problematyki zaburzeń seksualnych pacjentów uzależnionych oraz diagnozy i terapii uzależnienia od seksu w systemie sześciu dziesięciogodzinnych zajęć szkoleniowych.

Szkolenie planowane jest dla dwóch grup szkoleniowych w następujących terminach (do wyboru):

I termin szkolenia: 4-6.IV oraz 25-27.IV lub

II termin szkolenia: 3-5.X oraz 17-19.X

III termin szkolenia 7-9.XI oraz 28-30.XI 

Koszt: 350 zł

Prowadzący:

 • ŁUKASZ MÜLDNER – NIECKOWSKI – specjalista seksuolog, specjalista psychiatra, psychoterapeuta
 • DANIEL CYSARZ -  seksuolog kliniczny, psycholog, psychoterapeuta
 • ARKADIUSZ BILEJCZYK – seksuolog kliniczny, psycholog, psychoterapeuta

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń poprzez rejestrację online na stronie organizatora  www.kctu.pl lub www.kstu.pl oraz dokonanie wpłaty,
  • Zajęcia odbywać się będą  w godzinach:  9 – 18.00 – z przerwą obiadową.
  • W/w  opłatę szkoleniową prosimy wpłacać na konto: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Credit Agricole, nr rachunku: 20194010763085194800150000
  • Koszt szkolenia dla członków KSTU wynosi 100 zł
  • Przy wpłacie prosimy zamieścić dopisek „szkolenie” oraz podać swoje dane 
   (imię, nazwisko, instytucja wpłacająca).
  • W przypadku rezygnacji  ze szkolenia opłaty nie będą zwracane.
  • Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia
  • Przyjmujemy tylko osoby decydujące się na udział w pełnym szkoleniu , co będzie potwierdzone otrzymanym zaświadczeniem.

FORMULARZ 

Kontakt telefoniczny – w przypadku pytań:

Agnieszka Litwa-Janowska  - Kierownik Projektu

Lilla Barańska tel. 505 163 624 email lbaranska@kctu.pl- Biuro Projektu  KSTU

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

SZKOLENIE dla terapeutów uzależnień: ZASTOSOWANIE DIALOGU MOTYWUJĄCEGO w terapii pacjentów z nałogami behawioralnymi.

wrzesień-listopad 2014r

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień 
zaprasza terapeutów uzależnień do udziału w szkoleniu:


ZASTOSOWANIE DIALOGU MOTYWUJĄCEGO 
W TERAPII PACJENTÓW Z NAŁOGAMI BEHAWIORALNYMI”.

 

Program szkolenia obejmuje 3 dwudniowe 18-godzinne zajęcia warsztatowo-wykładowe poświęcone tematyce DIALOGU MOTYWUJĄCEGO:

 • Podstawowe zasady dialogu motywującego (ZASADY)
 • Podstawowe metody pracy dialogu motywującego (METODY)
 • Praca z oporem w dialogu motywującym (OPÓR)

 

Osoby prowadzące szkolenie:

- Iga Jaraczewska - Autorka licznych artykułów oraz pierwszej polskiej książki nt. Dialogu Motywującego, Superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Trenerka motywacji w ramach międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Motywujących (MINT) i przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, Trenerka biznesu.

 

- Anna Bui Ngoc - Certyfikowany Terapeuta Motywujący, Terapeuta Poznawczo-Behawioralny The Oxford Therapy Centre oraz Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Superwizor PTTPB w trakcie certyfikacji.

 

Terminy szkolenia – do wyboru są dwa terminy szkolenia:

I    1) 12-13 IX 2014 (ZASADY),    2) 24-25 X 2014 (METODY),    3) 7-8 XI 2014 (OPÓR)

II    1) 12-13 IX 2014 (METODY),   2) 7-8 XI 2014 (ZASADY),       3) 21-22 XI 2014 (OPÓR)

 

Harmonogram zajęć:

piątek 13.00 – 19.00 (z przerwą kawową)

sobota 9.00 – 18.30  (z przerwą obiadową i kawową)

 

Miejsce szkoleń Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, Ośrodek Psychoterapii DDA  Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40

 

Koszt szkolenia: 300 zł (dla członków KSTU 90 zł)

 

Informacje organizacyjne:

- Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń poprzez rejestrację online na stronie organizatora www.kctu.pl lub www.kstu.pl oraz dokonanie wpłaty.

- W/w  opłatę szkoleniową prosimy wpłacać na konto: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Credit Agricole, nr rachunku: 20194010763085194800150000. Przy wpłacie prosimy zamieścić dopisek „dialog” oraz podać swoje dane (imię, nazwisko, instytucja wpłacająca).

- W przypadku rezygnacji  ze szkolenia opłaty nie będą zwracane.

- Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia.

Kontakt telefoniczny w przypadku pytań Lilla Barańska tel.505 163 624

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Program CANDIS

Projekt EKSPERYMENT Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień, realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków, wzbogaca ofertę pomocy Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień o program CANDIS

Program CANDIS jest kierowany do osób powyżej 16-teg r.ż., używających marihuany i haszyszu. Program ma charakter krótkoterminowy (2-3 miesiące), obejmuje 10 ustrukturowanych sesji indywidualnych z terapeutą (90-minutowych). Jego celem jest zarówno rezygnacja z używania przetworów konopi, jak również jej ograniczenie.

Program CANDIS jest rekomendowany i promowany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani.

Szkolenia dla terapeutów "Diagnoza i psychoterapia uzależnień behawioralnych-seksoholizm, siecioholizm, patologiczny hazard"

01 czerwca- 31 grudnia 2013 r. Kraków

Serdecznie zapraszamy osoby, które mają ukończone akredytowane szkolenie z zakresu psychoterapii uzależnień, pracujące z osobami uzależnionymi na szkolenie:

"DIAGNOZA I PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH-SEKSOHOLIZM, SIECIOHOLIZM, PATOLOGICZNY HAZARD-SZKOLENIE DLA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ".

Szkolenie ma na celu wyposażenie w wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat specyfiki diagnozowania i leczenia uzależnień niechemicznych – od seksu, Internetu oraz hazardu.

Opracowany przez doświadczonych specjalistów – praktyków program zawierać będzie 12 godzin wykładów i 48 godzin warsztatów z tej problematyki w systemie trzech dwudziestogodzinnych zajęć szkoleniowych dla każdej grupy. 
Założeniem jest rozwijanie umiejętności diagnozy i leczenia osób z wwym, uzależnieniami oraz wprowadzenie ich do warsztatu pracy własnej, zespołów i ośrodków terapeutycznych w całej Polsce.

Projekt jest realizowany we współpracy z Krajowym Biurem Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia

Młodzież a uzależnienie od Internetu

maj 2013 r. Kraków

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień we współpracy 
z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie zorganizowało 19.05.2013 r. szkolenie pt. „MŁODZIEŻ A UZALEŻNIENIE OD INTERNETU"

Prowadząca szkolenie: Dr Hilarie Cash współtworzyła reSTART : Internet Addiction Recovery Program oraz program dla uzależnionych od seksu i ich partnerów o nazwie „No More Secrets”, jest współautorką książki „Video Games and Your Kids: How Parents Stay in Control”.

Projekt szkoleniowy

luty-grudzień 2012 r. Kraków

KSTU opracowało i pilotażowo wdrożyło projekt szkoleniowy na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi, w zakresie: skutecznych metod profilaktyki terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi, - adresowanych do studentów medycyny oraz innych kierunków mających zastosowanie w ochronie zdrowia II-XII.12.2012 r.
Projekt realizowany był we współpracy z Krajowym Biurem ds.Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

„Treścią kasyna- człowiek, nie pieniądz”

lipiec-grudzień 2012

KSTU  opracowało  i pilotażowo wdrożyło projekt szkoleniowy adresowany do operatorów gier losowych, ukierunkowanych na promowanie odpowiedzialnego i kontrolowanego grania oraz rozpoznawanie symptomów grania problemowego i patologicznego „Treścią kasyna- człowiek, nie pieniądz” Program szkoleniowy dla kasyn VII-XII.2012 r. Projekt realizowany był we współpracy z Krajowym Biurem ds.Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

"Wygraną jest życie"-specjalistyczny program terapii patologicznych hazardzistów oraz ich rodzin i bliskich

Kraków

PROJEKT W REALIZACJI

Od 1.03 2012 roku w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień został uruchomiony projekt "Wygraną jest życie" - specjalistyczny program terapii patologicznych hazardzistów oraz ich rodzin i bliskich. Zadanie jest realizowane przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, przy współpracy z Krajowym Biurem Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia.

 

Jest to kompleksowa oferta leczenia oparta o najnowsze standardy, prowadzona przez doświadczoną kadrę specjalistów psychoterapii uzależnień. Oferta powstała na bazie naszego wieloletniego już doświadczenia w pracy z takimi pacjentami. Nowością jest rozszerzenie dotychczasowej oferty adresowanej równolegle do hazardzistów i ich bliskich (konsultacje, spotkania indywidualne, grupy edukacyjne, treningowe i terapeutyczne) oraz konsultacje prawnika i doradcy finansowego. Oferta jest bezpłatna, jej zaletą jest możliwość szybkiego skorzystania z pomocy.

Kontakt 12 425 57 47 (w godz. 8.00-20.00)

<Informacje szczegółowe>

"Moda na zdrowie trzeźwość podpowie”

2011

Projekt dotyczy działań podejmowanych w obszarze ograniczania palenia tytoniu , picia alkoholu i używania środków psychoaktywnych przez młodzież z Krakowa i powiatów krakowskiego, myślenickiego, wielickiego oraz bocheńskiego.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Czytaj więcej »

„Jestem, jesteś, jesteśmy – odkrywanie i kształtowanie własnej tożsamości – wartości, potrzeb i zasobów"

2011

We współpracy z Urzędem Miasta Krakowa zapraszamy na trening ogólnorozwojowy dla osób eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Trening będzie organizowany w dniach 19-20.11.2011r. przy ul. Wójtowskiej 3 w Krakowie (budynek Przychodni Zdrowia, I piętro) w godzinach 9.00-20.30 (pierwszy dzień treningu) oraz 9.00-16.00 (drugi dzień treningu).

„Diagnoza i terapia osób z rozpoznaniem patologicznego hazardu”

2010

Szkolenie dla pracowników lecznictwa odwykowego z województwa małopolskiego.

„Stwórz siebie na nowo – odkrywanie i tworzenie obrazu siebie”

2010

We współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, obozy wyjazdowe dla osób eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych.

„Krzywda, nie wina - przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet uzależnionych od alkoholu”

październik–grudzień 2005 r.

Program dotowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki; szkolenie pt. „Przemoc, a uzależnienie kobiet”, grupa wsparcia dla alkoholiczek, ofiar przemocy.

„Jak pomagać innym nie raniąc siebie? Zapobieganie wypaleniu zawodowemu w pracy socjalnej”

kwiecień–grudzień 2005 r.

We współpracy z Urzędem Miasta Warszawy, szkolenia z zakresu wypalenia zawodowego.

„Zaproszenie do pomagania - szkolenie wolontariuszy do pracy w problematyce uzależnień”

sierpień–październik 2005 r.

Szkolenie wolontariuszy do pracy w problematyce uzależnień - przy współpracy Województwa Małopolskiego.

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego

marzec–grudzień 2005 r.

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin - na terenie Dzielnicy Kraków Krowodrza. 

Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna

maczec–grudzień 2005 r.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez prowadzenie szkoleń z zakresu wypalenia zawodowego - we współpracy z Urzędem Miasta Warszawy.

Prowadzenie punktu porad socjalnych

lata 2003–2005

Prowadzenie punktu porad socjalnych w ramach działalności stowarzyszenia.

„Szkolenia Lokalnych Zespołów Pomagających Rodzinie w Kryzysie”

We współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim.

„Nie koniec cudom" - program zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży

2004 r.

Program zajęć dla młodzieży z bloków socjalnych w Krakowie, we współpracy z Radą Dzielnicy XVI Miasta Krakowa.

Prowadzenie grupy wsparcia dla uzależnionych kobiet doświadczających przemocy

listopad 2003 r. – styczeń 2004 r.

We współpracy z Fundacją Ośrodka Informacji Środowisk Kobiecych OŚKA.

„Przemoc, a uzależnienia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”

październik 2003 r.

Warsztaty w ramach konferencji „Rola terapeuty w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” organizowanej przez Urząd Miasta Krakowa.

Wykłady z zakresu problematyki uzależnień

lata 2003–2004

Wykład prowadzony w ramach Studium Apostolstwa Trzeźwości we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Małopolski.

Akcja "Żyj zdrowo, nie pal"

wrzesień 2003 r.

Akcja promocyjno-profilaktyczna dla mieszkańców Krakowa, we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, firmą GlaxoSmithKlein i Pheiser oraz NZOZ KCTU.

Zobacz galerię projektu »

Szkolenia studentów WSFPI

Szkolenia studentów Wyższej Szkoły Filozoficzno Pedagogicznej Ignatianum z problematyki uzależnień i przemocy.

Wolontariat w KSTU

lata 2001–2008

Organizacja i prowadzenie wolontariatu w KSTU.

Obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych

2003 r.

Realizowane we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.

„Przemoc a uzależnienie”

2003 r.

Szkolenia dla pracowników służb społecznych, we współpracy ze Schroniskiem dla Ofiar Przemocy, MOPS, UMK.

Szkolenia pracowników MOPS

lata 2001-2002

Prowadzenie szkoleń pracowników MOPS - „Jak pomagać osobom uzależnionym i ich rodzinom”.