Archiwum aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Konkurs profilaktyczny „Bezpieczna Sieć”

15 listopada 2017 r.

 

KONKURS PROFILAKTYCZNY „Bezpieczna Sieć”

KONKURS Z CENNYMI NAGRODAMI!!

(do wygrania aż 3 Tablety i 6 czytników e-book)

Jesteś uczniem klasy 4, 5 lub 6?

 

Wystarczy wykonać 4 proste kroki:

 1.   Wykonać pracę konkursową pt.

„Napisz list do młodszego przyjaciela, który dostał swój pierwszy telefon komórkowy/tablet/komputer z informacjami o tym, jak bezpiecznie z niego korzystać. Porozmawiaj o tym ze swoim rodzicem lub ulubionym nauczycielem”

(praca powinna być napisana przez ucznia samodzielnie, w języku polskim, odręcznie, w sposób czytelny i zrozumiały, podpisana drukowanymi literami imieniem, nazwiskiem i oznaczeniem klasy (IV, V, VI), objętość: maksymalnie 1 strona A4)

2. Wypełnić Formularz zgłoszeniowy (rodzic/opiekun prawny lub nauczyciel ucznia)

3. Wypełnić Oświadczenie (rodzica/opiekuna prawnego ucznia)

4. Wysłać Pracę, Formularz i Oświadczenie na adres organizatora Konkursu:

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

Ośrodek Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików

Ul. Jerzmanowskiego 40, 30-836 Kraków,

w nieprzekraczalnym terminie do 8.12.2017 (decyduje data wpływu pracy do siedziby Organizatora)

 

Prace będą oceniane w 3 kategoriach (osobno klasa: IV, V, VI)

 

W przypadku pytań kontakt: Anna Zadarnowska tel. 791 441 225

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego

Partner projektu: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie